• Tijdens de Gondelvaartfestiviteiten is de Nederlandse wetgeving van kracht.
 • Bij twijfel kan om legitimatie gevraagd worden. Indien u deze niet bij u heeft, wordt u de toegang geweigerd.
 • Ter bescherming van uw en andermans veiligheid kunt u worden gefouilleerd. Indien u hieraan geen medewerking verleent, wordt u de toegang tot het evenemententerrein geweigerd.
 • Het is niet toegestaan drank buiten de feesttent te nuttigen.
 • Het is niet toegestaan eigen alcohol mee te nemen naar de feesttent.
 • Personen gekleed in kleding welke bij (een) bepaalde groepering(en) horen, worden geweigerd.
 • Huisdieren worden (voor hun eigen bestwil) niet toegelaten.
 • Het verspreiden van folders, flyers en/of handelen in goederen op het feestterrein is verboden, tenzij schriftelijke toestemming is verleend door de organisatie.
 • Alcohol wordt niet verstrekt aan personen onder de 18 jaar.
 • Er mag in de feesttent niet gerookt worden.
 • Personen welke aantoonbaar onder invloed van alcohol en/of drugs het feestterrein willen betreden worden geweigerd.
 • Op het evenemententerrein zijn drugs verboden. Bij constatering van gebruik, in het bezit hebben en/of het handelen in drugs wordt u aangehouden en overgedragen aan de politie.
 • Op het evenemententerrein gelden alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden. Het dreigen en gebruiken van geweld, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar, seksuele intimidatie, wildplassen, bier- en moddergooien, wordt niet getolereerd.
 • Bij constatering van vervuiling en/of vernieling van materialen en terreinen wordt u overgedragen aan de politie. Eventuele schade wordt op u verhaald.
 • Het is verboden om wapens of andere voorwerpen – die als wapen gebruikt kunnen worden – in het bezit te hebben. Bij constatering wordt u overgedragen aan de politie.
 • Bij het plegen van misdrijven wordt u aangehouden en overgedragen aan de politie.
 • De organisatie en/of haar medewerkers stelt zich niet aansprakelijk voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.
 • Op het festival kan meer dan 75 Db(a) aan geluid geproduceerd worden. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf op het evenemententerrein geschiedt geheel op eigen risico. Geef uw oren tijdig rust door af en toe een rustige ruimte op te zoeken.
 • Tijdens het evenement worden foto’s & video opnames gemaakt ten behoeve van promotiedoeleinden. Een ieder die ons evenement bezoekt gaat hiermee akkoord.
 • Bij het niet naleven van onze huisregels wordt u de toegang tot het evenemententerrein onherroepelijk ontzegd en wordt u een lokaalverbod aangezegd voor één of meerdere jaren.

De organisatie wenst u een geweldige Gondelvaart toe.